За нас

SynergyGroup е Вашият надежден Партньор в ресторант и Хотел консултирането

Кой сме ние?

Опитни консултанти в областта на хотелиерството и ресторантьорството

Цел: Помагаме на клиентите да постигнат висока конкурентоспособност и успешност в индустрията

Нашите услуги

Развитие на хотелски и ресторантски проекти
Бизнес планиране и стратегия
Маркетинг и реклама
Операционен мениджмънт
Финансов и инвестиционен анализ
Тренинг и обучение на персонала

Развитие на хотелски и ресторантски проекти

Помагаме за създаването на нови хотели и ресторанти от началото до края
Предоставяме консултации относно локацията, концепцията и дизайна
Разработваме детайлни бизнес планове и проекти за изграждане и разширяване на съоръженията

Бизнес планиране и стратегия

Помагаме в създаването на стратегически планове за развитие на бизнеса
Идентифицираме целевата група и позиционираме хотела или ресторанта на пазара
Разработваме маркетингови и операционни планове за постигане на бизнес целите

Оперативен мениджмънт

Нека се запознаем с нашия екип

Любомир Дурчев

Project Manager

Консултиране на Хотели и ресторанти

Николай Димов

Еxecutive chef

Радост Шикова

Marketing

Владислав Маринов

Foto

Биляна Иванова

Seo Developer