Анализ на Въздействието от Комисионите"

"Загуби от 8,300 лв. за Хотела при Само 30% Директни Резервации от Оборот от 100,000 лв. на месец.

х

отелиерски бизнес, разпределението на резервациите и свързаните с тях комисионни могат значително да влияят на крайната печалба на хотела. Разглеждайки сценарий, в който хотел генерира оборот от 100,000 лева на месец, разпределението на резервациите между директни продажби, посредници и платена резервационна система играе критична роля за финансовото здраве на хотела. Да разгледаме как комисионните такси влияят на общите приходи на хотела при следното разпределение на резервациите:

  • 30% Директни резервации: Тези резервации не носят допълнителни комисионни разходи за хотела.
  • 50% Резервации през посредници: Средна комисиона от 15%.
  • 20% Резервации през платена резервационна система: Комисионна от 4% на резервация.

Използвайки тези данни, можем да изчислим загубите, които хотелът понесе от комисионни за месеца.

Изчисления на Загубите от Комисионни:

  • Оборот от Директни Резервации: 30% от 100,000 лв. = 30,000 лв. (без комисионни).
  • Оборот от Резервации през Посредници: 50% от 100,000 лв. = 50,000 лв. Комисионни за посредници = 50,000 лв. * 15% = 7,500 лв.
  • Оборот от Резервации през Платена Система: 20% от 100,000 лв. = 20,000 лв. Комисионни за платената система = 20,000 лв. * 4% = 800 лв.
Изработване уеб сайт за хотела

Анализ на Загубите:

На база на изчисленията, общите загуби от комисионни за месеца възлизат на 8,300 лв. (7,500 лв. + 800 лв.), което представлява значителна част от общия оборот на хотела. Това означава, че въпреки че хотелът генерира оборот от 100,000 лв., реалните му приходи са намалени с 8,300 лв. поради комисионните разходи, оставяйки хотела с нетен оборот от 91,700 лв.

 

Заключение:

Този анализ подчертава важността на оптимизирането на каналите за резервации и намаляването на зависимостта от външни посредници. Хотелите трябва активно да работят за увеличаване на директните резервации, които носят най-висока марж на печалба, и да търсят начини за намаляване на комисионните такси от платени резервационни системи и посредници

Facebook
X