Причината за наемането на консултант е проста: искате някой да ви покаже, какво да направите, така че бизнесът ви да работи по-добре и да стане по-рентабилен. Това е всичко! Работата на консултанта е да ви помогне да подобрите бизнеса си. След като задачата на консултанта е изпълнена, от вас зависи дали ще приложите практиките, които той ви е препоръчал. Представете си консултанта като бизнес лекар. (more…)