Blog

Latest News

Подбор на персонал
Изборът на служители е един от най-важните процеси за една фирма, независимо дали говорим за Hewlett Packard или за кварталния магазин за плодове и зеленчуци. Колкото и добър да е бизнесът ни сам по себе си, и колкото и добре да го управляваме, нашите служители са съществена част от енергията, която го прави реален. В този смисъл, добре подбраните служители са незаменимо предимство. (more…)

Какво е FIFO и НАССАП?
Какво е FiFo? Ротацията на хранителните продукти е изключително важна, за да може един бизнес да няма финансови загуби и да предлага на клиентите си само пресни храни. Този принцип е известен като FIFO („First in, first out” и „First expired, first out”). Най-просто казано, първата храна постъпила в ресторанта, хотела или друг търговски обект, трябва да се продаде/приготви първа. По този начин вие ще можете да предлагате на клиентите ви само свежи продукти и няма да търгувате със застояли...

Read More
Документи за откриване на ресторант
Hostess Ако искате да започнете собствен бизнес и сте се насочили към ресторантьорството, тогава е важно да знаете, какви документи ще трябва да подготвите. За да ви улесним максимално, сме подготвили кратък списък с нуждата документация, за да можете да отворите ресторант. * Удостоверение от Агенцията по вписванията; * Регистрация в Национална агенция за приходите (НАП); * Регистрация в областната дирекция по храните (ОДБХ). За да ви бъде издаден документа, ще трябва да имате разработена система за самоконтрол и НАССР; (more…)

Консултанти
Причината за наемането на консултант е проста: искате някой да ви покаже, какво да направите, така че бизнесът ви да работи по-добре и да стане по-рентабилен. Това е всичко! Работата на консултанта е да ви помогне да подобрите бизнеса си. След като задачата на консултанта е изпълнена, от вас зависи дали ще приложите практиките, които той ви е препоръчал. Представете си консултанта като бизнес лекар. (more…)

Result 6 - 9 of 9