Откриване и управление на хотели

Synergy Group  е дружество, предлагащо мениджмънт на хотелски комплекси под наложена на пазара собствена търговска марка. Ние осигуряваме практически и консултантски услуги за управление на операциите, маркетинг и продажби, предпроектни проучвания, стратегическо бизнес планиране, управление на персонала, изготвяне на оперативни бюджети, както и други съпътстващи хотелския мениджмънт дейности, които са от ключово значение за цялостната рентабилност на Вашите инвестиции в туризма. Нашата цел е висока доходност, възвръщаемост на инвестициите и дългосрочен растеж за нашите партньори, собственици на туристически обекти, тъй като сме наясно, че това е пътят към дългогодишното, взаимно-изгодно бизнес партньорство в областта на хотелския мениджмънт.

 

Ние в Synergy Group се стремим към „олекотяване” на условията за партньорство, като основната ни цел е бизнес отношенията ни с инвеститорите да бъдат максимално прозрачни и опростени. Твърдим, че това ни отличава от редица световни вериги за хотелско управление, чиито условия за сътрудничество са изключително тежки и объркващи за инвеститорите.

Предимството да работите с нас е максималната гъвкавост, с която подхождаме към всеки бизнес партньор, като никога не забравяме, че успехът на техния бизнес е мярка за нашите способности.

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ


При управление на хотела с договор за управление , собственикът предоставя на компанията оператор цялостното управление и стопанисване на хотелския комплекс, като всички решения относно текущото ръководство на дейността се взимат от Оператора, доколкото не е уговорено друго. Операторът осъществява управлението и стопанисването на обекта срещу договорено възнаграждение, базирано на постигнатите финансови резултати. Тази формула, доказала ефективността си в световен мащаб, обвързва Оператора с максимална заинтересованост към постигане на оптимални икономически резултати.

УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛ

Управление на търговската дейност на хотелски комплекси:
При тази опция, компанията оператор се ангажира с цялостния мениджмънт на търговската дейност на хотелски комплекс, включваща следното:

разработване, внедряване и провеждане на цялостната ценова политика.
договаряне с туроператори, тур агенти корпоративни клиенти.
провеждане на маркетинговата и рекламна политика и извършване на необходимите дейности за популяризиране на обекта.
извършване на централизирана резервационна дейност чрез търговска структура на оператора.
разработване и внедряване на процедури и стандарти при резервации и продажби на място в обекта.
други съпътстващи дейности, необходими за постигане на оптимална запълня мост и таргетни приходни нива.

КОНСУЛТИРАНЕ НА ХОТЕЛ

предпроектен анализ
план за развитие и позициониране на пазара
маркетингови проучвания и анализ на конкуренцията
маркетинг, продажби и реклама
оперативно управление на експлоатационните дейности в хотела
управление на разходите

ОТКРИВАНЕ НА НОВ ХОТЕЛ

Ние можем да ви помогнем през всички необходими етапи за откриване на нов хотел. Консултация по време на проекта съобразен според изискванията за категоризация, съдействие за всички необходими документи. Внедряване на съвременни програми за работа. Набиране и обучение на персонал. Изготвяне на маркетингови политики и всичко, което е необходимо за един добър старт на хотела в правилната посока.

Are you Dedicated, Hardworking, and Fun? Join Us!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. ex ea commodo consequat.

See job offers

Нашата мисия !

Ние ще ви съдействаме да стартирате успешен ресторантьорски или хотелиерски бизнес, както и да подобрите нивото на дейността ви, да повишите продажбите си, да увеличите качеството на предлаганите услуги/стоки и да намалите до минимум неоправданите разходи. „Synergy Group” - ние създаваме вашия успешен бизнес!

Изпратете вашето запитване

До 24 часа ще ви отоговорим