НАБИРАНЕ, ПОДБОР И ОРИЕНТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Набирането на персонал е важен и отговорен процес, от който зависи по нататъшната дейност на организацията, ефективното и функциониране като система. Неговото успешно или неуспешно осъществяване е от голяма значение за вътрешният климат на бизнесорганизацията, за процесите на интеграция между отделните хора, отдели и структури, за индентифицирането на индивидуалните с колективните и  фирмените интереси.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯТ ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ !

Ние подпомагаме много собственици на ресторанти и предприемачи в ресторантьорството по пътя към успешното отваряне на ресторант.

 • В процеса на подбор ние се стремим към:
 • Прозрачност за клиента на процеса на търсене и подбор на кадри и постоянно взаимодействие с него;
 • Въвличане в процеса на подбор на всички ресурси на нашата компания;
 • Пълен цикъл на подбор;
 • Редовна отчетност на всеки етап от подбора;
 • Обезпечаване на обратна връзка от приетия на работа кандидат (follow – up).
 • І. Описание на процеса на подбор
 • Подготвителен етап:
 • Дефиниране на позициите;
 • Консултация с прекия ръководител – описание на организацията, екип, стил на ръководство, очаквания;
 • Изработване на Профил на компетенциите за отделните позиции;
 • Съставяне на въпросник, изследващ съответния профил;
 • Търсене на кандидати от съществуващата база данни;
 • Търсене на допълнителни канали за контакт с потенциални кандидати;
 • Формулиране и съгласуване на анонс за медиите;
 • Публикуване на обявите в подходящи за аудиторията медии, според съгласуван медия план;
 • Първоначален подбор по документи;
 • Изготвяне „кратък списък” от кандидати, които ще бъдат поканени на интервю.
 • Същински етап на подбор:
 • Телефонен скрининг;
 • Първо интервю;
 • Изготвяне на профил на кандидатите, одобрени за второ интервю;
 • Второ интервю с представител на работодателя;
 • Окончателен избор – писмено предложение за работа;
 • Уведомяване на останалите участници;
 • Сключване на трудов договор;
 • След края на първия месец – оценка на адаптационния период.
 • Добра практика на нашата агенция е провеждане на т.нар. двустранна оценка – с участието на новия служител и прекия ръководител. Срещата завършва с препоръки за индивидуалното развитие на служителя в компанията.
 • ІI. Анонсиране на позициите
 1. Предимство на медия плана
 • Достигане до целевата аудитория с добре премерено послание;
 • Предварително селектирани медии, за ефективно информиране по време на цялата кампания;
 • Предварителна преценка на честотата на рекламните послания и вида на използваните медии;
 • Привличане вниманието на активно търсещите работа;
 • Привличане вниманието на търсещите единствено атрактивна възможност за кариера, а не работа;
 • Изграждане имидж на добър работодател на компанията и използване на подбора като имиджова реклама, част от интегрираните маркетингови комуникации на компанията.
 •  

Нашата мисия !

Ние ще ви съдействаме да стартирате успешен ресторантьорски или хотелиерски бизнес, както и да подобрите нивото на дейността ви, да повишите продажбите си, да увеличите качеството на предлаганите услуги/стоки и да намалите до минимум неоправданите разходи. „Synergy Group” - ние създаваме вашия успешен бизнес!

Изпратете вашето запитване

До 24 часа ще ви отоговорим