ОТКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

Ние ще подготвим за вас бързо и експресно цялата необходима документация която е необходима за откриване на обект за обществено хранене и ще ви осигурим всички необходими лицензи.

  • Агенция по храните

  • Трудова Медицина

  • Категоризация

  • Противопажарна безопасност

  • Лиценз за продажбата на тютюневи изделия

  • ДДД

haps-1.jpg

КАКВО Е НАССАР

Казано кратко: система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.

Все по-големият търговски обмен, разнообразието от производители и търговци, наложиха необходимостта от приемане на система, която да гарантира безопасност на храните за човешкото здраве – в процеса на производството и търговията с тях.

woman-in-black-long-sleeve-shirt-paying-at-a-cashier-3928266-800x533.jpg

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

България е първата от източноевропейските страни, приела нов Закон за безопасност и здраве при работа (от 1997 г., с последвали изменения и допълнения през следващите години). Този закон постави началото на развитието на съвременното национално законодателство в областта на безопасността и здравето при работа. Днес Република България е със законодателство съответстващо на правото на Европейската общност. Предизвикателство за нас обаче е ефективното прилагане на това законодателство.

Нашата мисия !

Ние ще ви съдействаме да стартирате успешен ресторантьорски или хотелиерски бизнес, както и да подобрите нивото на дейността ви, да повишите продажбите си, да увеличите качеството на предлаганите услуги/стоки и да намалите до минимум неоправданите разходи. „Synergy Group” - ние създаваме вашия успешен бизнес!

Изпратете вашето запитване

До 24 часа ще ви отоговорим