Какво точно е маркетинг и защо е важен за Вас като предприемач? Просто казано, маркетингът е всичко, което правите да поставите вашия продукт или услуга в ръцете на потенциалните клиенти.

МАРКЕТИНГ 

Какво точно е маркетинг и защо е важен за Вас като предприемач? Просто казано, маркетингът е всичко, което правите да поставите вашия продукт или услуга в ръцете на потенциалните клиенти.

Маркетингът включва различни дисциплини като продажби, връзки с обществеността, цени, опаковане и разпространение. За да разграничи маркетинга от други, свързани с пазара на професионални услуги, SH Simmons, автор и писател-хуморист, разказва този анекдот:

„Ако един млад човек казва на момиче по време на среща, че тя е интелигентна, изглежда чудесно, и е страхотен събеседник, той казва правилните неща на правилния човек и това е маркетинг. Ако млад човек казва на момиче по време на среща колко е красив, умен и успешен – това е реклама.“

Маркетинг е стратегията за разпределяне на ресурси (време и пари), за постигне на определени цели (справедлива печалба за предоставяне на добър продукт или услуга).

И все пак дори и най-добрите стратегии няма да помогнат за реализиране на печалба или постигане на определени цели, ако те не са изградени около потеницалните клиенти. Стратегия, която не се основава на клиенти е по-скоро като човек, който знае хиляди начини да прави любов с жена, но не познава жени. Добри на теория, но лоши на практика.

Ако отговаряте на класическата дефиниция за предприемач, може да гледате на маркетинга, като нещо, което се прави по-късно – след като продуктът е разработен, произведен, или готов за продажба.

Въпреки че може да се чувствате контра-интуитивен, маркетинга не започва със страхотна идея или един уникален продукт. Той започва с клиентите – тези хора, които искат или се нуждаят от вашия продукт или ще го купят.

Предприемачите са влюбени в своите идеи i така трябва да бъде. В крайна сметка, защо някой да ангажира собствената си енергия, спестявания, а и не малка част здравия си разум. Защото предприемачите подхождат с голяма страст към идеята, продукта или услугата, те несъзнателно приемат, че и други хора ще се чувстват по същия начин. Тук идва лошата новина – нещата просто не работят по този начин!

Хората имат свои собствени уникални възприятия за света въз основа на тяхната ценностна система. Най-иновативните идеи, най-великите продукти или услуги успяват само, когато се пласират в контекста на човешките представи.

Идеята, продукта или услугата могат да се пласират в контекста на желания, нужди, решения на проблеми, подобрение на моментното положение. Предприемачите трябва да бъдат наясно и с много други контексти, като социални и икономически тенденции или правителствени разпоредби и др.

Хората не „купуват“ просто продукт, те „купуват“ концепцията на това, което продукта ще прави за тях или ще им помага да правят нещо за себе си. Хората с наднормено тегло не се ходят в диетични центрове за да ядат ограничено количество храна. Те „купуват“ концепцията за ново, успяващо и щастливо Аз.

Преди да вложите цялото си време и спестявания в ново начинание, трябва да станете добър маркетолог. Отделете време в началото да откриете кои са Вашите потенциални клиенти и как ефективно да ги достигне.

Без план, вашата мечта е само едно доброжелателно мислене. Докато маректинговия план е карта за успех, но не забравяйте, че картата не е територия. Стратегия, която игнорира клиентът не е точно отражение на реалността.

Един добър маркетингов план може да помогне да се съсредоточите вашата енергия и ресурси. Но план е създаден в идеална среда, основана единствено на собствените възприятията, не може да помогне много. Ето защо проучването на пазара, просто или сложно, е важно.

Само имайте предвид, че проучванията се опитват да предсказват бъдещето чрез изучаване на миналото. Той разкрива това, което хората са направили вече, и показва какви хората може да направят – не това, което хората ще направят.

Планирането е наложително, проучванията са важни, но няма заместител на предприемаческото прозрение. В края на краищата, като Марк Твен пише: „Вие не може да зависите от очите си, когато въображението е извън фокус“.