Кой е най-сигурният начин да поддържате високо темпо?

 Питате ли се, какво правят служителите, когато мениджърът отсъства?

  Предлагаме посещение и доклад с оценка и препоръки за проблеми и възможности за подобрение основно в хотелиерството и ресторантьорството. Както и в други дейности, ориентирани към обслужване на клиенти.

 Препоръчваме включване в програма с регулярен брой посещения на месечна или годишна база, в зависимост от нивото на обслужване, което цели организацията.

Тази програма е жизненоважна. Тя е основен инструмент, когато сте ориентирани към редовни и доволни клиенти, които не търсят ниска цена и неустойки.

Има за цел да провери спазват ли се фирмените стандарти за обслужване, както и качеството на предлагания продукт. За максимална обективност предлагаме посещение от двама проверяващи с престой от две нощувки. Желателно е едната нощувка да бъде в ден с по-ниска заетост, а втората в ден с висока, както за хотела, така и за ресторанта.

Как работи „Тайният клиент“

След заявен интерес от страна на собственика или мениджъра на хотелския или ресторантьорския обект, екип от специалисти посещават обекта в рамките на предварително уговорен период, като обикновени клиенти. По време на своя престой те наблюдават стандартите на обслужване от страна на служителите и попълват предварително подготвен въпросници, според спецификата на обекта и реалните условия. След посещението си, те подготвят подробен доклад, отразяващ обективно ситуацията, въз основа на който се правя анализ на данните и се отправят препоръки за подобряване качеството на предоставяната услуга.
Използвайки резултатите, хотелиерите могат да подобрят нивото на обслужване и да отстранят слабите места на своите служители, което да бъде забелязано от клиентите. Добре е „тайните“ посещения да бъдат регулярни, като по този начин служителите остават мотивирани, тъй като не са запознати с повторяемостта на проверките.

ДОВЕРЕТЕ  СЕ   НА НАШИЯТ  ДЪЛГОГОДИШЕН  ОПИТ 

Ние подпомагаме много  собственици на ресторанти и предприемачи в ресторантьорството по пътя към успешното отваряне на ресторант.