ИЗГОТВЯНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

7_1_b (1)
  • Агенция по храните
  • Трудова Медицина
  • Категоризация
  • Работно Време
  • Противопажарна безопасност
  • Лиценз за продажбата на тютюневи изделия
  • ДДД

Ние ще подготвим за вас бързо и експресно цялата необходима документация която е необходима за откриване на обект за обществено хранене и ще ви осигурим всички необходими лицензи.

КАКВО Е НАССАР

Казано кратко: система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.

Все по-големият търговски обмен, разнообразието от производители и търговци, наложиха необходимостта от приемане на система, която да гарантира безопасност на храните за човешкото здраве – в процеса на производството и търговията с тях.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

България е първата от източноевропейските страни, приела нов Закон за безопасност и здраве при работа (от 1997 г., с последвали изменения и допълнения през следващите години). Този закон постави началото на развитието на съвременното национално законодателство в областта на безопасността и здравето при работа. Днес Република България е със законодателство съответстващо на правото на Европейската общност. Предизвикателство за нас обаче е ефективното прилагане на това законодателство.
Още от януари 1998 г. Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължи всички работодатели да осигуряват обслужване на своите работници и служители от регистрираните служби по трудова медицина (СТМ). В същото време законодателят ясно определи основните функции и дейности на СТМ – предимно превантивни функции, чиито основни дейности са свързани с:

ДОВЕРЕТЕ  СЕ   НА НАШИЯТ  ДЪЛГОГОДИШЕН  ОПИТ 

Ние подпомагаме много  собственици на ресторанти и предприемачи в ресторантьорството по пътя към успешното отваряне на ресторант.