Изготвяне на маркетингов план спрямо вашият бизнес

“Маркетингът е управленски процес, който има за цел да идентифицира, предвиди и удовлетвори изисквани-ята на група клиенти, като при това реализира печалба”,

„SYNERGY GROUP” – ние създаваме вашия

успешен бизнес!

Разработването и откриването на нов ресторант е нещо вълнуващо, което обикновено е комбинация от лична мечта и фирмена стратегия.

Независимо, каква е концепцията и вашата идея, едно нещо винаги е налице при тези проекти – основателят е дълбоко убеден, че начинанието ще е успешно. За съжаление повечето от тях  имат фатални недостатъци, които водят до провала на ресторанта. Проблемът не идва от това, че идеята е лоша, храната не е вкусна, обслужването е некачествено или интериорът е лошо проектиран, а от разминаванията между отделните елементи на проекта. Всички те трябва да работят в синхрон, за да е наистина успешен проекта.

Когато се наложи промяна в мащаба на бизнес, или друг вид адаптация, повечето предприемачи използват линеен подход към разработването на концепцията и идеята. Те намират място за ресторанта, правят бизнес план, като използват определен шаблон на действие. След това изготвят бюджет, събират капитал, теглят заем, който гарантират лично пред банката и подписват договор за наем. Наемат архитект, главен готвач и персонал, извършват малко маркетингова дейност и след това техният ресторант бива открит. Този вид процедура гарантира провал, тъй като откриването на всеки един търговски обект трябва да има свой бизнес план и концепция, а не да се следва даден модел. При други заведения, хотели и т.н. той може и даА е бил успешен, но това не ви гарантира, че и при вас ще е така.

С експертната подкрепа и насочване от страна на SYNERGY GROUP вашият проект ще има съгласуваността, която дава отлични шансове за успех на ресторантите.

„SYNERGY GROUP” – ние създаваме вашия успешен бизнес!

Какво е маркетинга и какви са неговите

основни цели?

Основните цели тук са удовлетворяването на потребностите на клиентите и постигането на предимства пред вашите конкуренти.

Много от хората са на мнение, че маркетингът представлява просто реклама и продажби, както и че с това неговите цели се изчерпват. Това не е изненадващо, тъй като  всеки ден ние виждаме множество реклами по телевизията, различни обяви във вестниците, както и в онлайн пространството. Въпреки това, рекламата и продажбите са просто съставни части на маркетинга и нищо повече. Те всъщност са двата незаменими компонент на маркетинга.

Основни цели на маркетинга

Всеки ръководител на компания би желал да види своята фирма просперираща и стабилна. Ето защо днес се отделя огромно внимание на развитието и постигането на  маркетинговите стратегии и цели.

Добре известно е, че основната цел на маркетинга е успешното популяризиране на стоки и услуги на пазара, както и реализирането на максимална печалба, като за постигането на тези цели могат да се използват различни инструменти. Затова правилното определяне на целите на маркетинга ще позволи на всяка компания много по-бързо и с по-малко финансови разходи да постигне успех.

Целите, които си поставяте пред себе си и компанията ви са истинския мотивиращ двигател на бизнеса. Те трябва да са кратки, ясни и конкретни. 

Ако имате трудности с откриването на ресторантьорски бизнес, тогава ние ще ви помогнем успешно да преминете през всички етапи – откриване на фирма, събиране на всички необходими документи, изготвяне на дизайнерския проект, подбор на персонал за ресторанта, както и всички други етапи.

ДОВЕРЕТЕ  СЕ   НА НАШИЯТ  ДЪЛГОГОДИШЕН  ОПИТ 

Ние подпомагаме много  собственици на ресторанти и предприемачи в ресторантьорството по пътя към успешното отваряне на ресторант.