Какво е FIFO и НАССАП?

Какво е FIFO и НАССАП?

  • 15 May 0

nassКакво е FiFo?

Ротацията на хранителните продукти е изключително важна, за да може един бизнес да няма финансови загуби и да предлага на клиентите си само пресни храни. Този принцип е известен като FIFO („First in, first out” и „First expired, first out”). Най-просто казано, първата храна постъпила в ресторанта, хотела или друг търговски обект, трябва да се продаде/приготви първа. По този начин вие ще можете да предлагате на клиентите ви само свежи продукти и няма да търгувате със застояли стоки.

Какво е НАССАП?

Казано кратко: система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.

Все по-големият търговски обмен, разнообразието от производители и търговци, наложиха необходимостта от приемане на система, която да гарантира безопасност на храните за човешкото здраве – в процеса на производството и търговията с тях.


Leave A Comment


Blog Sidebar

Please configure this Widget Area in the Admin Panel under Appearance -> Widget