Документи за откриване на ресторант

Документи за откриване на ресторант

  • 15 May 0
Hostess

Hostess

Ако искате да започнете собствен бизнес и сте се насочили към ресторантьорството, тогава е важно да знаете, какви документи ще трябва да подготвите. За да ви улесним максимално, сме подготвили кратък списък с нуждата документация, за да можете да отворите ресторант.

* Удостоверение от Агенцията по вписванията;

* Регистрация в Национална агенция за приходите (НАП);

* Регистрация в областната дирекция по храните (ОДБХ). За да ви бъде издаден документа, ще трябва да имате разработена система за самоконтрол и НАССР;

* Трудова медицина – изработва се след като сте получили успешно регистрация в ОДБХ;

* Разрешение от службата за пожарна безопасност в обекта;

* Разрешение от общината за определено работно време.       Получава се след като имате удостоверение от ОДБХ;

* ДДД договор – сключва се след като обекта е започнал да работи;

ДДД договор се сключва при необходимост от превантивно, профилактично и регулярно третира срещу различни вредители и е задължителен!


Leave A Comment


Blog Sidebar

Please configure this Widget Area in the Admin Panel under Appearance -> Widget