РЕСТОРАНТ И ХОТЕЛ КОНСУЛТИРАНЕ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЙ-ВИСОКА РЕСТОРАНТ КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

ОТКРИВАНЕ НА НОВ ХОТЕЛ ИЛИ РЕСТОРАНТ !

S

ynergy Group „

е изключителен екип от професионалисти в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Ние успешно помагаме на кандидат-хотелиери и ресторантьори да открият нов хотел или ресторант, като преминаваме заедно през всичките необходими етапи до откриване на обекта, чрез разработване на цялостна  концепция,  дизайн,  финансово моделиране,  стратегии за налагане на  бранд набиране и  обучение на персонал.

Нашата марка винаги е била за иновациите и повишаване на ефективноста за фирмите от сверата на ресторантьорската и хотелиерската индустрия

ЗА ХОТЕЛА

ОТКРИВАНЕ НА НОВ ХОТЕЛ.КОНЦЕПЦИЯ,НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ,СИСТЕМИ ЗА РАБОТА, ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КАТЕГОРИЗАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХОТЕЛ. АНАЛИЗИРАНЕ НА РАБОТЕЩ ХОТЕЛ.

ЗА РЕСТОРАНТА

ОТКРИВАНЕ НА НОВ РЕСТОРАНТ, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ НА КУХНЕНСКИЯТ БЛОК,СПЕСИФИКАЦИЯ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ,ИЗГОТВЯНЕ НА МЕНЮТА И РЕЦЕПТИ, НАБИРНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ. АНАЛИЗИРАНЕ НА РАБОТЕЩ РЕСТОРАНТ.

Нашата мисия !

Ние ще ви съдействаме да стартирате успешен ресторантьорски или хотелиерски бизнес, както и да подобрите нивото на дейността ви, да повишите продажбите си, да увеличите качеството на предлаганите услуги/стоки и да намалите до минимум неоправданите разходи. „Synergy Group” - ние създаваме вашия успешен бизнес!

Изпратете вашето запитване

До 24 часа ще ви отоговорим